RENOWACJE ELEWACJI ZABYTKOWEJ

DOSTAWCY: Hufgard Optolith, PCI.

 

WZMOCNIENIE PODŁOŻA

Grunt wzmacniający AQUAFORTE i przykrywający rysy RISSGRUND - patrz Grunty

 

PODKŁAD:

Historyczna zaprawa wapienno trasowa OPTOSAN RENOPUTZ zbrojona włóknami. Zastosowanie do lokalnych napraw ubytków,

również elewacji boniowanych. Kolor stara biel. Uziarnienie 1, 2 i 4mm. Opakowanie 25kg. 

Uniwersalna zaprawa szpachlowa wapienno cementowa OPTOSAN UNIVERSALPUTZ zbrojona włóknami .

Zastosowanie do lokalnych napraw ubytków, szczególnie w strefach cokołowych. Kolor biały. Uziarnienie 1mm. Opakowanie 25kg. 

Lekki tynk wapienno trasowy OPTOSAN TRASSPUTZ. Zastosowanie jako podkład pod zacierki, szczególnie na słabsze podłoża zabytkowe.

Kolor stara biel. Zużycie 11 kg/m2/cm. Opakowanie 25kg. 

Wysokojakościowe wapno hydrauliczne z trasem OPTOSAN TRASSKALK. Zastosowanie z kruszywem do zapraw tynkarskich, murarskich i fug.

Kolor stara biel. Zużycie zależne od zastosowania. Opakowanie 15kg. 

Wapienno trasowa uniwersalna zaprawa OPTOSAN TRASSMORTEL. Zastosowanie jako pierwsza warstwa przy większych grubościach,

np. bonie oraz jako zaprawa murarska do murów z cegły i kamienia. Kolor szary i biały. Uziarnienie 2mm. Zużycie 15 kg/m2/cm i 1660 kg/m3 murowania. Opakowanie 25kg. 

 

TYNKI FINISZOWE:

Cienkowarstwowy mineralny tynk z trasem OPTOSAN TRASSFEINPUTZ. Zastosowanie na podłoża zabytkowe, również elementy boniowane.

Kolor stara biel; inne na zamówienie. Uziarnienie od 0-1 do 0,6mm. Zużycie 1,2 kg/m2/mm. Opakowanie 25kg. 

Szpachlówka renowacyjna PCI SANIMENT 01. Kolor naturalna biel. Opakowanie 25kg. 
Cienkowarstwowy tynk mineralny OPTOPLAST ECOFINISH. Może być stosowany również jako zaprawa naprawcza, również z użyciem siatki zbrojącej. Kolor biały niewymagający malowania. Uziarnienie od o,3 do 1mm. Zużycie 1,3 kg/m2/mm. Opakowanie 25kg. 

 

PROFILE W TECHNICE CIĄGNIONEJ:

Sztukatorska zaprawa podkładowa OPTOSAN STUCKOGROSS. Zastosowanie do napraw większych ubytków dekoracji sztukatorskich.

Kolor szary. Uziarnienie 2mm. Zużycie 10 kg/m2/cm. Opakowanie 20kg. 

Zaprawa sztukatorska wierzchnia OPTOSAN STUCKOFEIN. Zastosowanie do napraw i rekonstrukcji dekoracji w technice ciągnionej

do warstw od 2 do 20mm w jednej warstwie, również do elementów boniowanych.

Kolor szary. Uziarnienie 0,4mm. Zużycie 1,2 kg/m2/mm. Opakowanie 25kg. 

 

DETALE:

Wapienno trasowa zaprawa OPTOSAN NSR. Zastosowanie do uzupełniania ubytków w cegle, kamieniu i detalu sztukatorskim.

Kolorystyka 8 kolorów. Uziarnienie 0,5mm. Zużycie 1,2 kg/m2/mm. Opakowanie 15kg. 

Zaprawa sztukatorska do odlewów OPTOSAN STUCKOGUS.Z astosowanie do grubości od 2 do 10mm. Rozformowanie już po 3 godzinach.

Kolor szary. Uziarnienie 1,2mm. Zużycie 1,1 kg/m2/mm. Opakowanie 25kg. 

Cement pucolanowy z trasem OPTOSAN TRASSZEMENT. Zastosowanie do zapraw murowych i fugowych przy murach licowych z cegły

i kamienia oraz do odlewów przy rekonstrukcji detali sztukatorskich. Kolor jasnoszary. Opakowanie 20kg. 

 

WYSOKO DYFUZYJNE FARBY:

Farby elewacyjne OPTOMAL SILCOSAN, SILISAN, SILISAN PLUS, LOTOSIL, MULTITOP FS i FT - patrz  Farby elewacyjne