CEMENT i WAPNO

DOSTAWCY: Izolbet, Cemex.

 

CEMENT:

Cement CEMEX klasy I i II 42,5R.

 

Cement IZOLBET klasy I i II 32,5R.

 

Cement z trasem OPTOSAN TRASSZEMENT - patrz Renowacje elewacji zabytkowych

 

 

WAPNO:

Wapno hydratyzowane IZOLBET w opakowaniach 20 i 30kg.

 

Wapno z trasem OPTOSAN TRASSKALK - patrz Renowacje elewacji zabytkowych