SYSTEMY DACHU ODWRÓCONEGO

DOSTAWCY: Firestone, Bauder, DuPont, Sita, Ravatherm

 

Własności użytkowe i trwałość dachów płaskich zależą od wielu czynników, w tym od umiejscowienia warstw izolacji przeciwwodnej i cieplnej. Na dachach płaskich, o tradycyjnej konstrukcji, izolacja termiczna położona jest pod warstwą izolacji przeciwwodnej i nad dachową płytą konstrukcyjną, co sprawia, że warstwa izolacji przeciwwodnej jest odizolowana cieplnie od reszty konstrukcji dachu i narażona jest na duże wahania temperatury, co w konsekwencji zwiększa ryzyko przedwczesnego zniszczenia. Ponadto pomiędzy płytą konstrukcyjną i warstwą izolacji cieplnej wymagane jest zastosowanie warstwy paroszczelnej, aby uniknąć kondensacji pary wodnej i tworzenia się pęcherzy pod warstwą izolacji przeciwwodnej.

Koncepcja dachu w systemie odwróconym rozwiązuje powyższe problemy. Umieszczenie warstwy izolacji termicznej ponad warstwą izolacji przeciwwodnej powoduje, iż izolacja przeciwwodna pracuje w stałej temperaturze, zbliżonej do temperatury wnętrza i jest zabezpieczona przed uszkodzeniami.

Wszystko to wywiera pozytywny wpływ na przewidywaną trwałość dachu.

 

Rozwiązanie dachu odwróconego zależy od tego jaka jest warstwa wierzchnia: żwir , płytka tarasowa lub zieleń.

 

PŁYTKA TARASOWA, ŻWIR LUB HUMUS

 

Substrat glebowy wegetacyjny.

 

GEOWŁÓKNINA:

 

Zastosowanie jako warstwa filtracyjna.

Geowłóknina filtracyjna DUPONT TYPAR SF 44.

 

Geowłóknina DREFON S-200.

 

Geowłóknina BAUDER FILTERVLIES FV 125. Rolka 100m2. 

 

 

WARSTWA DRENUJĄCA:

 

Zastosowanie w dachach zielonych jako element drenujący i zbierający wodę.

Mata drenażówa ISOLA PLATO DE 25.

 

Płyta drenująca BAUDER DSE 20, DSE 40 lub DSE 60

 

Folia kubełkowa - patrz Hydroizolacje fundamentów

 

 

WARSTWA OCHRONNA:

 

Zastosowanie w przypadku dachów zielonych.

Geowłóknina DUPONT TYPAR SF 44.

Włóknina zabezpieczająca BAUDER SV 300.

 

TERMOIZOLACJA:

XPS / styrodur - patrz XPS

 

Płyty poliuretanowe BAUDER PIR w różnych grubościach

o wsp. lambda od 0,024 do 0,028.

 

 

HYDROIZOLACJA:

Papa nawierzchniowa antykorzenna BAUDER ARD.

Papa nawierzchniowa antykorzenna WERNER.

Papy te stosuje się w przypadku dachów zielonych.

Papa podkładowa BAUDER FLEX PV4 TALK.

 

Membrana EPDM FIRESTONE w różnych grubościach i wielkościach.

 

 

AKCESORIA:

Grunt pod papy BAUDER BURKOLIT V.

 

Grunt FIRESTONE QUICK PRIME PLUS. Opakowanie 3,78L.

Zastosowanie do membran EPDM.

 

Taśma FIRESTONE QUICK SEAM w różnych szerokościach.

Zastosowanie do membran EPDM.

 

Klej FIRESTONE BONDINNG ADHESIVE. Opakowanie 10L.

Zastosowanie do membran EPDM.

 

Uszczelniacz FIRESTONE LAPSEALANT. Opakowanie 3,78L.

Zastosowanie do membran EPDM.

 

Dwuskładnikowa masa zalewowa FIRESTONE POURABLE SEALER.

Zastosowanie do membran EPDM.

 

 

ODWODNIENIA I WYWIETRZNIKI;

Wpusty ogrzewane proste i skośne SITA.

 

Osłony wpustów SITA.

 

Opaski grzejne wpustów SITA.

 

Koszyki żwirowe SITA.

 

Wywietrzniki SITA.