RENOWACJE ELEWACJI Z CEGŁY I KAMIENIA

DOSTAWCA: Hufgard Optolith.

 

W skład systemu do renowacji murów z cegieł wchodzą materiały do: 

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Środek do usuwania grzybów i glonów OPTOGRUNT FUNGITH. 
Grunt głęboko penetrujący OPTOGRUNT AQUAFORTE. 

Zaprawa wapienno trasowa iniekcyjna OPTOSAN TRASSINIEKT. Zastosowanie do wypełniania szczelin i pęknięć w murach w technice iniekcji.

Opakowanie 20kg. 

 

ODTWARZANIE SPOIN:

Zaprawa fugowa z trasem OPTOSAN TRASSFUGE. Kolor wapienno piaskowy; inne pod zamówienie. Zużycie od 5 do 7 kg/m2 przy fudze 

 1 x 1,5cm. Opakowanie 25kg.  

Hisoryczna zaprawa wapienno trasowa OPTOSAN RENOPUTZ zbrojona włóknami. 

Zastosowanie do lokalnych napraw ubytków, również elewacji boniowanych.

Kolor stara biel. Uziarnienie 1, 2 i 4 mm. Opakowanie 25kg.

 

PRZEMUROWANIA:

Zaprawa OPTOSAN TRASSMORTEL, cement TRASSZEMENT i wapno TRASSKALK- patrz Renowacje elewacji zabytkowych  

Hydroizolacyjny dodatek do zapraw OPTOSTOP HYDROFLEX. Zastosowanie do hydrofobizacji zapraw mineralnych, np. koron murów z cegieł.

Dodatek do TRASSFUGE i RENOPUTZ przy fugowaniu oraz do zapraw TRASSMORTELi cementu TRASS ZEMENT przy przemurowaniach.

Opakowanie 1 i 5L. 

 

RENOWACJA CEGIEŁ:

Odtwarzanie ubytków: 

.Wapienno trasowa zaprawa OPTOSAN NSR. Zastosowanie do uzupełniania ubytków w cegle, kamieniu i detalu sztukatorskim.

Kolorystyka 8 kolorów.

Uziarnienie 0,5mm. Zużycie 1,2 kg/m2/mm.Opakowanie 15kg. 

 

LASERUNKI:

Silikatowa farba zewnętrzna OPTOMAL SILISAN i SILISAN PLUS - patrz Farby elewacyjne  

Spoiwo laserunkowe do farb silikatowych OPTOSAN FIXATIV. Kolor transparentny. Zużycie od 0,1 do 0,4 L/m2. Opakowanie 1 i 5L. 

 

HYDROFOBIZACJA:

Wodny preparat hydrofobizujący OPTOSAN HYDROSILAN. Kolor transparentny.

Zużycie od 0,1 do 0,3 L/m2. Opakowanie 5L. 

Rozpuszczalnikowy preparat hydrofobizujący OPTOSAN SILAN. Kolor transparentny. Zużycie od 0,1 do 0,4 L/m2. Opakowanie 10L.