RENOWACJE ELEWACJI Z CEGŁY I KAMIENIA

DOSTAWCA: Hufgard Optolith.

 

W skład systemu do renowacji murów z cegieł wchodzą materiały do: 

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Środek do usuwania grzybów i glonów OPTOGRUNT FUNGITH.

 

Grunt głęboko penetrujący OPTOGRUNT AQUAFORTE.

 

Zaprawa wapienno trasowa iniekcyjna OPTOSAN TRASSINIEKT.

Zastosowanie do wypełniania szczelin i pęknięć w murach w technice iniekcji.

Opakowanie 20kg.

 

 

ODTWARZANIE SPOIN:

Zaprawa fugowa z trasem OPTOSAN TRASSFUGE.

Kolor wapienno piaskowy; inne pod zamówienie.

Zużycie od 5 do 7 kg/m2 przy fudze 1 x 1,5cm.

Opakowanie 25kg. 

 

Historyczna zaprawa wapienno trasowa OPTOSAN RENOPUTZ zbrojona włóknami.

Zastosowanie do lokalnych napraw ubytków, również elewacji boniowanych.

Kolor stara biel.

Uziarnienie 1, 2 i 4mm.

Opakowanie 25kg.

 

PRZEMUROWANIA:

Zaprawa OPTOSAN TRASSMORTEL, cement TRASSZEMENT i wapno TRASSKALK

- patrz Renowacje elewacji zabytkowych

 

Hydroizolacyjny dodatek do zapraw OPTOSTOP HYDROFLEX.

Zastosowanie do hydrofobizacji zapraw mineralnych, np. koron murów z cegieł.

Dodatek do TRASSFUGE i RENOPUTZ przy fugowaniu oraz do zapraw TRASSMORTEL

i cementu TRASSZEMENT przy przemurowaniach.

Opakowanie 1 i 5L.

 

 

RENOWACJA CEGIEŁ:

Odtwarzanie ubytków: 

Wapienno trasowa zaprawa OPTOSAN NSR.

Zastosowanie do uzupełniania ubytków w cegle, kamieniu i detalu sztukatorskim.

Kolorystyka 8 kolorów.

Uziarnienie 0,5mm. Zużycie 1,2 kg/m2/mm.

Opakowanie 15kg.

 

 

Laserunki:

Silikatowa farba zewnętrzna OPTOMAL SILISAN i SILISAN PLUS - patrz Farby elewacyjne

 

Spoiwo laserunkowe do farb silikatowych OPTOSAN FIXATIV.

Kolor transparentny.

Zużycie od 0,1 do 0,4 L/m2.

Opakowanie 1 i 5L.

 

 

Hydrofobizacja:

Wodny preparat hydrofobizujący OPTOSAN HYDROSILAN.

Kolor transparentny.

Zużycie od 0,1 do 0,3 L/m2.

Opakowanie 5L.

 

Rozpuszczalnikowy preparat hydrofobizujący OPTOSAN SILAN.

Kolor transparentny. Zużycie od 0,1 do 0,4 L/m2. Opakowanie 10L.